KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÂN

Nằm trong Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương, khu công nghiệp Phú Tân được đầu tư, phát triển theo mô hình khu công nghiệp kiểu mới với cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống dịch vụ hỗ trợ phong phú, đáp ứng hiệu quả mọi yêu cầu mở nhà xưởng sản xuất của các doanh nghiệp.

Gọi