Cục Thuế Bình Dương khẳng định: Không có dấu hiệu trốn thuế tại Kim Oanh Group!

Nhận được chỉ đạo của Tổng cục Thuế về rà soát thông tin theo nhiều công văn phản ánh của một tờ báo (tạm giấu tên), Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã liên tiếp có 2 văn bản báo cáo, khẳng định: Quá trình kiểm tra, kiểm toán thuế, các cơ quan chức năng chưa phát hiện có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Kim Oanh Group.

Kim Oanh có đóng góp lớn cho ngân sách so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề…

Liên quan đến thông tin Cty CP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (Cty Kim Oanh) khai báo thuế gian dối để được nhận Huân chương Lao động Hạng II, tại Văn bản số 6811/CT-TTKT5, ngày 25/3/2020, Cục Thuế Bình Dương đã bác bỏ thông tin trên với nội dung báo cáo như sau:

Ngày 11/12/2018, Cty Kim Oanh có Văn bản số 016/CT/18 gửi Cục Thuế Bình Dương với nội dung: “Đề nghị Cục Thuế Bình Dương xác nhận đến nay Cty Kim Oanh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phát sinh lũy kế đến ngày 30/6/2018”; lý do xác nhận là để hoàn thiện hồ sơ đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng II.

Qua xem xét nội dung đề nghị, Phòng Kiểm tra Thuế số 2 đã tham mưu Cục Thuế ban hành Văn bản số 22565/CT-KTT2, ngày 11/12/2018, với nội dung xác nhận như sau: “Căn cứ Sổ theo dõi thu nộp tiền đến 30/6/2018 và chứng từ nộp thuế, Cục Thuế xác nhận đến ngày 11/12/2018, Cty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh lũy kế đến 30/6/2018”.

Văn bản Cục Thuế khẳng định, nội dung xác nhận nêu trên dựa theo các căn cứ sau. Thứ nhất, căn cứ số liệu quản lý nợ thuế đến thời điểm ngày 30/6/2018, Cty Kim Oanh còn nợ thuế với tổng số tiền 7.901.627.260 đồng; và căn cứ chứng từ nộp thuế của Cty Kim Oanh trong ngày 11/12/2018, tổng số tiền đã nộp 7.901.627.260 đồng. Như vậy, đến ngày 11/12/2018, Cty Kim Oanh đã nộp đủ khoản nợ thuế phát sinh đến ngày 30/6/2018. Và văn bản số 22565/CT-KTT2, ngày 11/12/2018 của Cục Thuế đã xác nhận đúng sự thật này.

Thứ hai, quá trình hoạt động từ năm 2012 – 2015, Cty Kim Oanh đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Cục Thuế Bình Dương, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính về thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế. “Từ năm 2016 – 2018, Cty Kim Oanh có đóng góp tương đối lớn cho ngân sách nhà nước so với các doanh nghiệp khác trong cùng địa bàn, ngành nghề, cụ thể: năm 2016 nộp 7.956.799.179 đồng, năm 2017 nộp 40.483.300.745 đồng, năm 2018 nộp 94.730.362.510 đồng” – trích văn bản Cục Thuế Bình Dương.

Không có dấu hiệu trốn thuế khi chuyển nhượng vốn tại Cty Nam Kim

Trong công văn do tổng biên tập của một tờ báo ký, nêu: “Để “thâu tóm” KCN Phú Tân và thực hiện dự án Khu đô thị – dịch vụ Hòa Phú, bà Nguyễn Thị Nhung (con gái của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group) đã tiến hành mua lại cổ phần các thành viên trong Cty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Cty Nam Kim) từ bà Trần Dương Hoài Linh, ông Mạch Chí Quyền, ông Nguyễn Hữu Phước và tiến hành thay tên đổi chủ sở hữu bằng việc xin thay đổi giấy phép kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cty Nam Kim. Việc thay đổi này được Sở KH&ĐT Bình Dương chấp thuận vào ngày 9/2/2018. Ngày 31/5/2018, bà Nhung đại diện cho Cty Nam Kim gửi hồ sơ xin điều chỉnh “Người đại diện trước pháp luật” mà không thay đổi chủ đầu tư Nam Kim. Như vậy, có thể thấy việc thực hiện mua cổ phần để làm chủ sở hữu mà không phải chuyển nhượng dự án đang có dấu hiệu trốn thuế khá rõ nét”.

Tại Văn bản số 13403/CT-TTKT5, ngày 8/6/2020, Cục Thuế Bình Dương đã báo cáo Tổng cục Thuế như sau:

Dự án KCN Phú Gia nằm trong Khu liên hợp Công nghiệp Dịch vụ Bình Dương, trước đây do Cty TNHH Phú Gia (Cty Phú Gia) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Dương giao đất với tổng diện tích 133,2799 ha.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, dự án đã được chuyển nhượng qua nhiều chủ đầu tư. Hiện nay, dự án được đổi tên thành KCN Phú Tân do Cty Nam Kim làm chủ đầu tư.

Việc chuyển đổi chủ đầu tư và thực hiện nghĩa vụ thuế được văn bản của Cục Thuế Bình Dương nêu cụ thể. Trong đó, đáng chú ý là ngày 7/9/2011, kiểm tra thuế đối với Cty Phú Gia từ năm 2008 – 2010, Cục Thuế Bình Dương đã phải ra các quyết định xử phạt và truy thu thuế với tổng số tiền hơn 19,8 tỷ đồng. “Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành các quyết định xử lý về thuế nêu trên, Cty Phú Gia đã mất khả năng thanh toán và không thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Cty Phú Gia đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ ngày 24/10/2014. Tại thời điểm ngày 30/4/2020, doanh nghiệp còn nợ thuế là 35.018.077.310 đồng” – trích văn bản báo cáo của Cục Thuế Bình Dương.

Sau đó, phải qua 2 lần chuyển nhượng, Cty Nam Kim mới trở thành chủ đầu tư dự án KCN Phú Tân. Những lần chuyển nhượng này, các đối tác đã hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Tại Cty Nam Kim, theo văn bản của Cục Thuế Bình Dương, tiếp tục diễn ra việc chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần. Đầu tiên là 2 thành viên gồm: Bà Nguyễn Kim Thanh Thủy chiếm 49% và ông Nguyễn Hữu Phước, 51%. Tiếp theo, là 3 thành viên: Bà Thủy, 17,75%; ông Phước, 17,75%; và bà Nguyễn Thị Hương, 65,5%. Lần thứ 3, vẫn 3 thành viên nhưng xuất hiện ông Mạch Chí Quyền nhận chuyển nhượng vốn chiếm tỷ lệ 17,75% của bà Thủy. Sau đó, các thành viên trên lại tiếp tục chuyển nhượng vốn… Theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, Cty Nam Kim gồm 3 thành viên: Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, chiếm 80% vốn điều lệ; bà Lê Thị Thanh Hương, chiếm 10%; và bà Nguyễn Thị Bích Tuyền chiếm 10%. Đến ngày 12/02/2020, bà Nguyễn Thị Ánh đã mua nốt cổ phần của 2 bà Tuyền và Hương, trở thành thành viên mới của Cty Nam Kim.

Cục Thuế Bình Dương kết luận: “Các cá nhân có phát sinh chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần trong Cty Nam Kim đã thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần theo các hợp đồng đã ký kết. Cục Thuế chưa phát hiện dấu hiệu khai man, trốn thuế đối với các trường hợp này”.

Các doanh nghiệp thuộc Kim Oanh Gruop không trốn thuế!

Cũng tại báo cáo rà soát thông tin phản ánh của báo, Cục Thuế Bình Dương tiếp tục khẳng định: Về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nằm trong hệ thống Kim Oanh Group tại 40 dự án theo danh sách tờ báo (tạm dấu tên) cung cấp, thấy có 2 doanh nghiệp do Cục Thuế Bình Dương quản lý tham gia hoạt động tại 40 dự án (thực tế là chỉ có 38 dự án, do 2 dự án báo nêu trùng lặp).

Cụ thể, Cty Kim Oanh tham gia kinh doanh dưới hình thức phân phối (môi giới) tại 38 dự án. Tổng doanh thu phí môi giới phát sinh đã kê khai thuế đến tháng 4/2020 tại Cục Thuế Bình Dương là 1.434.770.301.360 đồng. Cục Thuế đã kiểm tra quyết toán thuế GTGT, TNDN; Kiểm toán Nhà nước đã kiểm tra đối chiếu số liệu các năm 2017 và 2018. Trong quá trình kiểm tra, kiểm toán thuế, các cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu trốn thuế của Cty Kim Oanh.

Doanh nghiệp thuộc Kim Oanh Gruop thứ 2 là Cty Thuận Lợi, thực hiện kinh doanh theo hình thức đầu tư tại 5 dự án. Cục Thuế đã kiểm tra quyết toán thuế đến hết năm 2017; Kiểm toán Nhà nước đã kiểm tra đối chiếu số liệu các năm 2017, 2018. Và Cục Thuế Bình Dương lại khẳng định: “Trong quá trình kiểm tra, kiểm toán thuế, các cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu trốn thuế của Cty Thuận Lợi”.

Cùng với kết quả phiên tòa của TAND quận 7 TP.HCM tuyên xử Dự án Hòa Lân mà Kim Oanh trúng đấu giá là đúng pháp luật; Bộ Công an kết luận không có hành vi lừa đảo như đơn tố cáo tại dự án Mỹ Phước 4; việc Cục Thuế Bình Dương ra văn bản khẳng định không có chuyện các doanh nghiệp của Kim Oanh Group trốn thuế… một lần nữa cho thấy “vòng xoáy” làm rối loạn hoạt động bình thường đúng pháp luật của Kim Oanh Gruop nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương là có thật. Các cơ quan có thẩm quyền không thể làm ngơ.

Quá trình hoạt động từ năm 2012-2015, Cty Kim Oanh đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Cục Thuế Bình Dương, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính về thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế. “Từ năm 2016 – 2018, Cty Kim Oanh có đóng góp tương đối lớn cho ngân sách nhà nước so với các doanh nghiệp khác trong cùng địa bàn, ngành nghề, cụ thể: năm 2016 nộp 7.956.799.179 đồng, năm 2017 nộp 40.483.300.745 đồng, năm 2018 nộp 94.730.362.510 đồng” – trích văn bản Cục Thuế Bình Dương.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi